Logowanie

Strona powstała dzięki Związkowi Syndykalistów Polski

Brak porozumienia, 13 czerwca pikieta

Strajkujący związkowcy nie doszli do porozumienia z dyrekcją podczas wczorajszych rozmów. W związku z tym przedstawiciele strajkujących pracowników Poczty Polskiej zdecydowali, że 13 czerwca, o godz. 12 przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się pikieta protestacyjna.

Wg Solidarności obecnie strajkuje ponad 11 tys. pracowników. Nie pracują sortownie w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Krakowie. Najwięcej urzędów pocztowych nie pracuje w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku.